Technologia

Technologia recyklingu szkła foliowanego, a także innych odpadów konstrukcyjnych oraz przetwarzania tworzyw sztucznych wynika z naszego know–how.

Uzyskujemy wysoką sprawność odzysku w skali przemysłowej potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi - w oparciu o własną instalację dedykowaną wyłącznie temu celowi.

Obecnie pracujemy nad własną gamą produktów
na bazie recyklingu.

Zobacz naszą ofertę
Eco-Veere Hala
Eco-Veere Odbiór Odpadu Szklanego
Recykling szkła foliowanego
Recykling szkła

Zapraszamy do kontaktu w celu zbycia odpadu szklanego

Nasza linia technologiczna zamienia odpad w materiał do ponownego użytku