Technologia

Technologia recyklingu szkła foliowanego, a także innych odpadów konstrukcyjnych oraz przetwarzania tworzyw sztucznych wynika z naszego know–how.

Uzyskujemy wysoką sprawność odzysku w skali przemysłowej potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi - w oparciu o własną instalację dedykowaną wyłącznie temu celowi.

Dzięki zaawansowanemu zapleczu technologiczno-badawczemu, jako jedna z niewielu firm w skali globalnej, możemy dostarczać przetworzoną folię PVB w formie nie tylko płatków różnych frakcji, lecz także w postaci granulatu.

Zobacz naszą ofertę
Eco-Veere Hala
Eco-Veere Odbiór Odpadu Szklanego
Recykling szkła foliowanego
Recykling szkła

Zapraszamy do zapytań dotyczących naszych produktów