Recykling szkła laminowanego

Przetwarzamy szkło laminowane i zwracamy materiały gotowe do ponownego użytku w postaci oczyszczonej foli PVB oraz szkła.

Oferta Kontakt

Uzyskujemy wysoką sprawność odzysku

dzięki własnej metodologii przetwarzania odpadów szklanych
i unikalnej, autorskiej linii technologicznej.

Posiadamy decyzję środowiskową

na przetwarzanie odpadu szklanego

Pracujemy w Strefie Ekonomicznej

Jastrzębie Zdrój, ul. Rozwojowa 1

Zajmujemy się recyklingiem szkła laminowanego

Prowadząc działania PRO-ECO stworzyliśmy linię technologiczną która nie zawiera,
i nie wykorzystuje substancji niebezpiecznych - tym samym materiały
po przetworzeniu nie zawierają żadnych zanieczyszczeń.

ODBIERAMY

Szyby samochodowe
Szyby samochodowe
Szkło hartowane
Szkło hartowane
Szkło laminowane
Szkło laminowane

WYTWARZAMY

Granulat szklany
Granulat szklany
Folia PVB
Folię PVB
Piasek kwarcowy
Piasek kwarcowy

Rocznie możemy przyjąć do 12 500 ton odpadu szklanego

Nasza linia technologiczna zamienia odpad w materiał do ponownego użytku

Recykling

Z najnowszych publikacji wynika, iż produkcja szkła laminowanego tylko na Polskim rynku w latach 2000 - 2015 wzrosła prawie 9-krotnie z 13 tys. ton w 2000 roku do 140 tys. ton w 2015 roku i notuje kolejne wzrosty.
Dane te pokazują potencjał i możliwości materiałowe. Dzięki udoskonalonej linii technologicznej firma przetwarza odpady jednocześnie zwracając materiały gotowe do ponownego użytku w postaci oczyszczonej foli PVP oraz szkła. Nasza działalność w 100% łączy korzyść i oszczędność ekonomiczną z dbałością o naturę i prawidłowość procesów recyklingu.

Produkcja szkła laminowanego
w latach 2000-2015

Proces technologiczny = Bezpieczeństwo

Proces technologiczny = Bezpieczeństwo

Pracujemy w Jastrzębskiej
Strefie Ekonomicznej

ul. Rozwojowa 1
44-338 Jastrzębie Zdrój

tel: 533 079 864
email: biuro@ecoverre.pl

Zapraszamy do kontaktu w celu zbycia odpadu szklanego

Nasza linia technologiczna zamienia odpad w materiał do ponownego użytku